En dopaminantagonist är ett läkemedel som blockerar dopaminreceptorer (av vilka det finns fem typer i den mänskliga kroppen: de finns i hjärnan, perifera nervsystemet, blodkärl och njurarna).

Några av dessa läkemedel är ofta kopplade med en serotoninantagonist och är använda för behandling av vissa psykoser. Dopaminantagonister används i psykiatrin mot psykos inkluderar atypiska antipsykotika, som klozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, ziprasidon och paliperidon.

Andra dopaminantagonister inkluderar antiemetikat metoklopramid och droperidol.

Dopaminantagonister kan ge hormonella störningar, bland annat i form av hyperprolaktinemi, vilket kan ge sexuella biverkningar.