Don Carlos, greve av Montemolin

spansk skribent

Don Carlos Luis Fernando, greve av Montemolin, född 31 januari 1818 och död 13 januari 1861, var en spansk tronpretendent, son till Don Carlos, hertig av Molina.

Don Carlos (Karl VI av Spanien)

Efter faderns tronavsägelse 1845 var han Carlisternas tronpretendent som "Karl VI". Försök gjorde att förmäla Don Carlos med Isabella II av Spanien, men det strandade bland annat på dennes eget motstånd.

1848 utbröt i Katalonien ett uppror i hans namn, och 1860 deltog han och hans bror i ett misslyckat carlistföretag vid Tortosa. Båda råkade i fångenskap och avsade sig sina anspråk på Spaniens tron för att bli fria. En yngre bror till Don Carlos, Don Juan, hertig av Montizon, utnyttjade tillfället, förbehöll sig sina arvsanspråk men förklarade sig inte ämna gripa till våld för att tillgodose dessa och anslog försonliga toner. Väl frigivna återtog både Don Carlos och Ferdinand sina avsägelser. De båda äldre bröderna avled dock plötsligt utan arvingar 1861.

KällorRedigera