Disackarider är de sockerarter som består av två monosackaridrester sammankopplade med en glykosidbindning. Di betyder två på grekiska.

Sackaros, en vanlig disackarid

Disackarider är upplagsnäring och intermediat i nedbrytningen av polysackarider.

Viktiga disackarider är:


Disackarider är sammansatta sockerarter. Se även polysackarider och oligosackarider.