Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B.

Diamyd Medical Aktiebolag
Org.nr556242-3797
TypPublikt aktiebolag
Nasdaq NordicDMYD B
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerErik Nerpin
Styrelseordförande
Ulf Hannelius
Vd
BranschLäkemedelsföretag
Antal anställda6 – December 2015
Historia
Grundat1996
GrundareAnders Essen-Möller
Ekonomi
Omsättning 1,212 miljoner SEK
Rörelseresultat -21,568 miljoner SEK
Vinst efter skatt -21,397 miljoner SEK
Tillgångar 46,645 miljoner SEK
Eget kapital 39, 524 miljoner SEK
Övrigt
WebbplatsDiamyd.com
FotnoterStatistik från 2015 års bokslut.[1]

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd, en antigen-baserad terapi (ABT) baserad på den exklusivt licensierade GAD-molekylen. De har även licensierade teknologier för GABA och gliadin samt investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

ProdukterRedigera

Diamyd Medical utvecklar kombinationsterapier för behandling av autoimmun diabetes i syfte att förebygga, fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna genom att inducera tolerans mot GAD, ett av autoantigenen som kroppen presenterar vid autoimmun diabetes, och på så sätt bevara kroppens egen förmåga att producera insulin. Den kliniska forskningen omfattar utveckling av kombinationsbehandlingar inklusive den antigenbaserade immunoterapin Diamyd och andra substanser såsom antiinflammatoriska och immunosuppressiva ämnen, inklusive GABA, både när det gäller att förebygga och att behandla typ 1-diabetes.

Genom att kombinera olika ämnen med olika verkningsmekanismer, till exempel genom att minska inflammation, trycka ned immunsystemet, stärka betacellerna och inducera tolerans, bekämpas sjukdomen på flera fronter.

Kliniska studierRedigera

Det pågår sex forskarinitierade kliniska studier med Diamyd i olika behandlingsregimer, inklusive GABA. Fyra av kombinationsstudierna syftar till att ingripa i den autoimmuna processen vid typ 1-diabetes och två preventionsstudier syftar till att förebygga typ 1-diabetes hos barn som har mycket hög risk att utveckla sjukdomen.

Diabetesvaccinet Diamyd har utvärderats i ett globalt fas III-program i Europa och USA, omfattande mer än 660 nyinsjuknade typ 1-diabetes barn. Programmet genomfördes i samarbete med den amerikanska läkemedelsjätten Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. Resultat från den europeiska studien visade klinisk effekt i flera subgrupper och en begränsat samlad effekt om 16 procent (p = 0,10) avseende betacellsbevarande[2].

Samtidigt genomförde forskningskonsortiet Trialnet en fas II-studie på barn och vuxna[3]. Studierna nådde inte sina primära effektparametrar att bevara betacellfunktionen och bolaget beslutade att inte slutföra fas III-programmet, men har fortsatt klinisk utveckling av Diamyd baserat på positiva observationer från resultaten. Fas III-programmet baserades på positiva resultat från en fas II-studie på barn med typ 1-diabetes[4]. Dessutom har en placebokontrollerad fas II-studie i vuxna LADA-patienter genomförts jämföra effekten av olika Diamyd doser[5].

Pågående prövarinitierade studier och tidigare resultat från fas II- och fas III-studier i barn och unga vuxna möjliggör fortsatt utveckling av läkemedel för att förebygga, behandla eller bota typ 1diabetes.

HistorikRedigera

Företaget har sitt ursprung i Synectics Medical AB som startades 1976. Diamyd Medical knoppades av som ett eget bolag 1996 och övriga delen av Synectics såldes till Medtronic Inc.

De drabbades 2011 av svåra motgångar. Efter en kontrovers med styrelsen lämnade Elizabeth Lindner VD-posten i april och efterträddes av vice VD Peter Zerhouni. Bara några veckor senare meddelade bolaget att resultaten av Fas III-studierna av diabetesvaccinet inte nådde den primära målsättningen. Aktiekursen rasade på en dag med 85 % som följd av denna nyhet och fortsatte att falla under den närmaste tiden. Bolagets kapitalmässigt störste ägare Bertil Lindkvist avyttrade därpå en stor del av sitt innehav och fondkommissionären Avanza redovisade kreditförluster till följd av att aktieägare tagit lån med Diamydaktier som säkerhet.[6][7][8][9]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal – Diamyd Medical Aktiebolag”. Allabolag.se. http://www.allabolag.se/5562423797/bokslut. 
  2. ^ Ludvigsson, Johnny; Krisky, David; Casas, Rosaura. ”GAD65 Antigen Therapy in Recently Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus”. New England Journal of Medicine 366 (5): sid. 433–442. doi:10.1056/NEJMoa1107096. ISSN 0028-4793. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1107096. Läst 26 maj 2016. 
  3. ^ Wherrett, Diane K; Bundy, Brian; Becker, Dorothy J. ”Antigen-based therapy with glutamic acid decarboxylase (GAD) vaccine in patients with recent-onset type 1 diabetes: a randomised double-blind trial” (på engelska). The Lancet 378 (9788). doi:10.1016/S0140-6736(11)60895-7. ISSN 0140-6736. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60895-7/fulltext. Läst 26 maj 2016. 
  4. ^ Ludvigsson, Johnny; Faresjö, Maria; Hjorth, Maria. ”GAD Treatment and Insulin Secretion in Recent-Onset Type 1 Diabetes”. New England Journal of Medicine 359 (18): sid. 1909–1920. doi:10.1056/NEJMoa0804328. ISSN 0028-4793. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa0804328. Läst 26 maj 2016. 
  5. ^ Agardh, C.-D.; Lynch, K. F.; Palmér, M.. ”GAD65 vaccination: 5 years of follow-up in a randomised dose-escalating study in adult-onset autoimmune diabetes” (på engelska). Diabetologia 52 (7): sid. 1363–1368. doi:10.1007/s00125-009-1371-2. ISSN 0012-186X. https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-009-1371-2. Läst 26 maj 2016. 
  6. ^ Hammar, Ian. ”Förlorarna på Diamyd-raset”. Realtid.se. http://www.realtid.se/forlorarna-pa-diamyd-raset. 
  7. ^ ”Därför rasar Diamyd”. Aktiespararna.se. http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2011/maj/Darfor-rasar-Diamyd/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack. 
  8. ^ ”3,5 miljarder är borta på två minuter”. VA.se. http://www.va.se/nyheter/2011/05/19/35-miljarder-aborta-pa-tva-minutera/. 
  9. ^ ”Diamyd-ras ger Avanza kreditförluster”. DI.se. http://www.di.se/artiklar/2011/5/12/diamyd-ras-ger-avanza-kreditforluster/. 

Externa länkarRedigera