Dexibuprofen är en kemisk förening med formeln C13H18O2. Ämnet är ett mildare smärtstillande läkemedel som hör till kategorin NSAID. Det är den aktiva stereoisomeren av ibuprofen och säljs i Sverige under varumärket Tradil och återfinns i 300 mg och 400 mg tabletter. Tradil är receptbelagt.

Strukturformel