Deudsche Messe und Ordung Gottesdientsts är Luthers koralbok skriven i Wittenberg 1526.

Deudsche Messe und Ordung Gottesdientsts
GenreKoralbok
Utgivningsår1526

Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer har minst en melodi använts till psalmerna nr 9 och 116.

Psalmer redigera