Öppna huvudmenyn

Det Söderbergska priset är ett vetenskapligt pris i Sverige.

Priset är på en miljon kronor och tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin.

I det första fallet utses priset genom Kungl. Vetenskapsakademien och i det andra genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas som belöning för insatser av högt vetenskapligt värde och i första hand sådana, vilkas verkningar uppenbarats inom den senast förflutna tioårsperioden.

Det Söderbergska priset har till och med 2014 delats ut gemensamt av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

PristagareRedigera

Se ävenRedigera

WebbkällorRedigera