Dendritisk cell, även kallad dendritcell, är en s.k. antigenpresenterande cell. Den är en medlare mellan det ospecifika och det adaptiva immunförsvaret. Den tar upp främmande antigen genom pinocytos och presenterar sedan detta för B-lymfocyter och T-lymfocyter i en lymfknuta.

Dendritisk cell
Langerhans-cell i huden

2011 års nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Ralph Steinman för upptäckten av dendritcellen och dess roll i immunförsvaret.

ReferenserRedigera

  • Cellular and Molecular Immunology (5th Ed.) Abbas AK, and Lichtman, Editor: Saunders, Philadelphia, 2003.