För växten "vandrande jude", se Skvallerreva.
Den vandrande juden av Gustave Doré.

Ahasverus (Ahasuerus, Ahasver, Cartaphilus), den vandrande juden, Jerusalems skomakare är en mytisk gestalt som skall ha nekat Jesus vila under vägen till Golgata.[1] Ahasverus skall vid tillfället ha sagt "Gå din väg, gå din väg" varvid Jesus svarade "Jag går, men Du ska stanna kvar tills jag kommer åter". Sedan dess kan enligt legenden Ahasverus ses vandra runt om i världen, till domedagen.

Denne man, som i allmänhet uppges ha hetat Ahasverus och varit skomakare i Jerusalem, men enligt en uppteckning kallas Cartaphilus ("den högtälskade"), i Italien Buttadio ("Slå-Gud"), och uppges ha varit Pontius Pilatus dörrvaktare, ska enligt legenden ha varit närvarande både under rättegången mot Jesus och vid Jesu korsfästelse.[källa behövs] Han skall ha obarmhärtigt påskyndat Jesu gång till Golgata – enligt den vanliga versionen genom att neka honom vila utanför sitt vid den från rådhuset till avrättningsplatsen ledande gatan belägna hus – och därför blivit dömd att "ostadig och flyktig" vandra omkring i hela världen ända till domedagen. Den äldsta kända uppteckningen av legenden om Jerusalems skomakare förekommer i en engelsk krönika av Roger av Wendover och i Matheus Parisiensis Chronica majora från omkring 1250. I tryck berättas legenden i en tysk folkbok från 1601 (eller 1602) och uppträder i Sverige för första gången 1643. Källan till traditionen har ansetts vara Matt. 16:28 och Joh. 21:20-24, med vilka skilda sagomotiv förenats. Sedan mitten av 1700-talet upptogs legenden av konstdikten, där den blev synnerligen omtyckt och fick tjäna som omklädnad för olika idéer. Goethes behandling i eposform (1774) blev fragment; senare bearbetare är bland andra August Wilhelm von Schlegel, Wilhelm Müller, Nikolaus Lenau, Josef Moser, Eugène Sue, Edgar Quinet, H.C. Andersen och Robert Hamerling. Av svenskar är att nämna Viktor Rydberg ("Prometeus och Ahasverus", "Den flygande holländaren", "Den nya grottesången"), Gustaf Fröding, Oscar Levertin och Per Hallström. Pär Lagerkvist har skrivit en roman med titeln Ahasverus död. Ahasverus förekommer även i Peter Nilsons bok Arken.

FilmatiseringRedigera

Ahasverus, den vandrande juden, benämns på tyska Der ewige Jude (den evige juden). Der ewige Jude är även titeln på en tysk – nazistisk – propagandafilm från 1940.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ "Ahasverus". NE.se. Läst 16 oktober 2014.