Tredje kolerapandemin

världsomspännande kolerapandemi 1846–1860
(Omdirigerad från Den tredje kolerapandemin)

Den tredje kolerapandemin, också känd som den Asiatiska kolerapandemin eller den Asiatiska koleran var en pandemi av kolera som ägde rum mellan år 1846 till 1860.[1] Den är känd som den tredje av flera kolerapandemier som ägde rum i Asien och Europa under 1800- och 1900-talet, och den föregicks av den andra kolerapandemin och följdes av den fjärde kolerapandemin. Pandemin började i Indien och spred sig därifrån genom Sydvästasien till Kina och Japan, och genom Mellanöstern till Europa och USA. Under denna pandemi konstaterades, under utbrottet 1854 i Broad Street i London, att smittspridningen berodde på bristande hygien, vilket ledde till ett genombrott i hygien och dess betydelse för allmän hälsa och stadsplanering.

Tredje kolerapandemin
Världsomspännande kolerapandemi 1846–1860 Redigera Wikidata
Pandemi, koleraepidemi Redigera Wikidata
KronologiFörsta kolerapandemin
Andra kolerapandemin

Tredje kolerapandemin Redigera Wikidata

Fjärde kolerapandeminin
Femte kolerapandemin
Sjätte kolerapandemin Redigera Wikidata
Start­da­tum1846 Redigera Wikidata
Slutdatum1860 Redigera Wikidata
Orsakkolera Redigera Wikidata
Har del(ar)koleraepidemin i Stockholm 1853, Koleraepidemin i Köpenhamn 1853 Redigera Wikidata

Historik redigera

Andra koleraepidemin hade upphört 1837. Det dröjde dock inte länge, förrän Europa hemsöktes av en ny epidemi, som började 1844 i Indien, utbredde sig 1847 och 1848 över Ryssland och större delen av Europas kontinent samt nådde Finland 1849 och Sverige 1850.[2]

Under nästan hela 1850-talet höll den sig kvar på vissa punkter i Europa, angrep sålunda 1854 sydvästra Tyskland och det dittills jämförelsevis skonade Schweiz samt gjorde även en påhälsning vid Afrikas västkust och i Sydamerika.[2]

Danmark och Skandinaviska halvön blev svårast hemsökta under 1853, men Sverige blev inte fullt fritt från denna epidemi förrän 1859, i det att sjukdomen under de mellanliggande åren blossade upp varje sommar.[2]

Källor redigera

  1. ^ Hayes, J.N. (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO
  2. ^ [a b c] Kolera i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1911)