Den gyllene hammaren är ett begrepp som är tillämpligt på många områden. Den beskriver ett förhållningssätt, som har sitt ursprung i bilden av ett barn som just har fått en hammare och kanske tre-fyra spikar. Spikarna tar snabbt slut, men barnet tycker fortfarande att det är roligt att leka med hammaren, och därför börjar allt i barnets omgivning att se ut som spik.

I allmän betydelse är "den gyllene hammaren" ett förhållningssätt till en teori av något slag, som innebär att man är så förtjust i sin egen teori, att man tror att den är lösningen på alla möjliga problem som den inte ursprungligen utformades för.

ExempelRedigera

  • Ett objektorienterat programspråk löser alla programmeringsproblem. Bara man kör objektorienterat så fixar sig allt. (Se till exempel AXE-N.)
  • Ideologin X är lösningen på alla världens problem. Om man bara inför X överallt så kommer alla problem i världen att lösa sig.
  • Företaget X har alltid en produkt som löser alla administrativa problem, inklusive samarbetsproblem mellan de anställda.

Se ävenRedigera