Fjärde kolerapandemin

kolerapandemi 1863–1875
(Omdirigerad från Den fjärde kolerapandemin)

Den fjärde kolerapandemin var en pandemi av kolera som ägde rum mellan år 1863 till 1875.[1] Den är känd som den fjärde av flera kolerapandemier som ägde rum i Asien och Europa under 1800- och 1900-talet, och den föregicks av den tredje kolerapandemin och följdes av den femte kolerapandemin.

Fjärde kolerapandeminin
Kolerapandemi 1863–1875 Redigera Wikidata
Pandemi, koleraepidemi Redigera Wikidata
KronologiFörsta kolerapandemin
Andra kolerapandemin
Tredje kolerapandemin

Fjärde kolerapandeminin Redigera Wikidata

Femte kolerapandemin
Sjätte kolerapandemin
Sjunde kolerapandemin Redigera Wikidata
Start­da­tum1863 Redigera Wikidata
Slutdatum1875 Redigera Wikidata
Orsakkolera Redigera Wikidata

Pandemin började i Indien och spred sig därifrån med pilgrimerna till Mecka genom Mellanöstern till Europa, USA, Afrika och Ryssland. Under denna pandemi befästes kunskapen om dess orsaker genom att de tidigare erfarenheterna från det förra utbrottet från 1854 konstaterades stämma i London, där det dåliga avloppssystemet, som man beslutat förbättra efter 1854 års epidemi men ännu inte fått klart, förorsakade höga dödstal.

Referenser redigera

  1. ^ Smallman-Raynor, Matthew R.; Cliff, Andrew D. (June 2004). "Impact of infectious diseases on war". Infectious Disease Clinics of North America. 18 (2): 341–368. doi:10.1016/j.idc.2004.01.009. PMID 15145384.