Den första kolerapandemin, också känd som den första asiatiska kolerapandemin eller den asiatiska koleran var en pandemi av kolera som ägde rum mellan år 1817 till 1824.[1] Pandemin började kring staden Calcutta i Indien och spred sig därifrån genom Sydvästasien till Kina och genom Mellanöstern till östra Afrika och Medelhavsområdet. Den förorsakade hundratusentals människors död. Den är känd som den första av flera kolerapandemier som ägde rum i Asien och Europa under 1800- och 1900-talet. Den följdes av den andra kolerapandemin.

Den första kolerapandemin
Pandemi, koleraepidemi Redigera
Följs avden andra kolerapandemin
den tredje kolerapandemin
den fjärde kolerapandeminin Redigera
Ursp­rungs­landIndien Redigera
Start­da­tum1817 Redigera
Slutdatum1824 Redigera
Startp­latsCalcutta Redigera
Orsakkolera Redigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Hays, JN (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. ABC-CLIO. s. 193. ISBN 1-85109-658-2.