En delstatlig domstol i USA (engelska: State court) är en domstol som är upprättad av delstatsstyret (engelska: State government) och som dömer under delstatlig jurisdiktion. Varje delstat har sitt eget rättssystem som bygger på en amerikansk rättstradition som i allt väsentligt härrör från common law, dvs engelsk rätt.

Miami-Dade County Courthouse är en delstatlig domstolsbyggnad i centrala Miami som finns med i NRHP.
New York State Supreme Court Building vid 60 Centre Street på Lower Manhattan i New York är, namnet till trots, en av de lägre instanterna i delstaten New Yorks domstolssystem.

Huvuddelen av alla civil- och straffrättsliga mål i USA behandlas och avgörs i delstatliga domstolar. Parallellt med delstatliga domstolar finns det federala domstolar som är en del av den federala statsmakten och som dömer under federal jurisdiktion, men dessa är betydligt mindre i fråga om personal och de tar upp färre mål.[1]

Varje delstat är fri att organisera sitt domstolsväsen efter eget tycke, även om det finns vissa övergripande drag.[2] Den lägsta nivån på delstatlig domstol brukar vara en distriktsdomstol (engelska: District court), följt av en appellationsdomstol och en högsta instans. Vissa mål kan överklagas upp till USA:s högsta domstol i Washington, D.C. om målet berör konstitutionella frågor, men domstolen har diskretionär rätt att neka prövning.

Förhållande till federal rättRedigera

Även om USA:s konstitution och federal lagstiftning har företräde där det råder konflikt mellan federal och delstatlig lag, så innebär det inte att delstatliga domstolar är underställda federala domstolar eller vice versa. I det amerikanska systemet råder det istället en dualism mellan olika suveräniteter, därför finns det parallella domstolar med olika jurisdiktioner som ibland kan överlappa med varandra.

USA:s högsta domstol erkände 1938 i Erie Railroad Co. v. Tompkins att USA:s konstitution inte tilldelar federala domstolar möjligheten att lagpröva delstatlig lag. Artikel tre i konstitutionen uppräknar det federala domstolsväsendets makt, men att det endast berör "Förenta staternas lagar" och därmed inte de enskilda delstaternas lagar.

Lista över delstatliga domstolarRedigera

Delstat Lägsta instans Appellationsdomstol Högsta instans
  Alabama Circuit Court (41 juridiska distrikt) Alabama Court of Civil Appeals
Alabama Court of Criminal Appeals
Alabama Supreme Court
  Alaska Superior Court (4 distrikt) Alaska Court of Appeals Alaska Supreme Court
  Arizona Superior Court (15 counties) Arizona Court of Appeals (2 avdelningar) Arizona Supreme Court
  Arkansas Circuit Courts (23 domkretsar) Arkansas Court of Appeals Arkansas Supreme Court
  Colorado District Court (22 juridiska distrikt) Colorado Court of Appeals Colorado Supreme Court
  Connecticut Superior Court (13 juridiska distrikt) Connecticut Appellate Court Connecticut Supreme Court
  Delaware Superior Court
Court of Chancery
(saknas) Delaware Supreme Court
  Florida Circuit Court (20 domkretsar) Florida District Courts of Appeal (5 distrikt) Florida Supreme Court
  Georgia Superior Court (49 domkretsar) Georgia Court of Appeals Supreme Court of Georgia
  Hawaii Circuit Court (4 kretsar) Hawaii Intermediate Court of Appeals Supreme Court of Hawaii
  Idaho District Court (7 rättsliga distrikt) Idaho Court of Appeals Idaho Supreme Court
  Illinois Circuit Court (23 rättsliga kretsar) Illinois Appellate Court (5 distrikt) Illinois Supreme Court
  Indiana Circuit Court (91 distrikt) Indiana Court of Appeals (5 distrikt) Indiana Supreme Court
  Iowa District Court (8 distrikt) Iowa Court of Appeals Iowa Supreme Court
  Kalifornien Superior Court (58 counties) California Courts of Appeal (6 appellationsdistrikt) Supreme Court of California
  Kansas District Court (31 distrikt) Kansas Court of Appeals Kansas Supreme Court
  Kentucky Circuit Court (57 circuits) Kentucky Court of Appeals Kentucky Supreme Court
  Louisiana District Court (42 distrikt) Louisiana Circuit Courts of Appeal (5 kretsar) Louisiana Supreme Court
  Maine Superior Court (saknas) Maine Supreme Judicial Court
  Maryland Circuit Court (8 rättsliga kretsar) Maryland Court of Special Appeals Maryland Court of Appeals
  Massachusetts Superior Court (14 avdelningar) Massachusetts Appeals Court Massachusetts Supreme Judicial Court
  Michigan Circuit Court (57 kretsar) Michigan Court of Appeals Michigan Supreme Court
  Minnesota District Court (10 distrikt) Minnesota Court of Appeals Minnesota Supreme Court
  Mississippi Circuit Court (22 distrikt)
Chancery Court (20 distrikt)
Mississippi Court of Appeals Mississippi Supreme Court
  Missouri Circuit Court (45 kretsar) Missouri Court of Appeals (3 distrikt) Missouri Supreme Court
  Montana District Court (22 rättsliga distrikt) (saknas) Montana Supreme Court
  Nebraska District Court (12 distrikt) Nebraska Court of Appeals Nebraska Supreme Court
  Nevada District Court (10 distrikt[3]) Nevada Court of Appeals Nevada Supreme Court
  New Hampshire Superior Court (saknas) New Hampshire Supreme Court
  New Jersey Superior Court (15 grannskap) Superior Court, Appellate Division New Jersey Supreme Court
  New Mexico District Court (13 rättsliga distrikt) New Mexico Court of Appeals New Mexico Supreme Court
  New York Supreme Court (12 rättsliga distrikt)
County Court (57 counties)
New York Supreme Court, Appellate Division (4 avdelningar) New York Court of Appeals
  North Carolina Superior Court (46 distrikt) North Carolina Court of Appeals North Carolina Supreme Court
  North Dakota District Court (7 rättsliga distrikt) (saknas) North Dakota Supreme Court
  Ohio Court of Common Pleas (88 counties) Ohio District Courts of Appeals (12 distrikt) Ohio Supreme Court
  Oklahoma District Court (26 rättsliga distrikt) Oklahoma Court of Civil Appeals Oklahoma Supreme Court
Oklahoma Court of Criminal Appeals
  Oregon Circuit Court (27 rättsliga distrikt) Oregon Court of Appeals Oregon Supreme Court
  Pennsylvania Court of Common Pleas (60 rättsliga distrikt) Commonwealth Court of Pennsylvania
Superior Court of Pennsylvania
Supreme Court of Pennsylvania
  Rhode Island Superior Court (saknas) Rhode Island Supreme Court
  South Carolina Circuit Court (16 kretsar) South Carolina Court of Appeals South Carolina Supreme Court
  South Dakota Circuit Court (7 kretsar) (saknas) South Dakota Supreme Court
  Tennessee Circuit Court (31 rättsliga distrikt)
Criminal Court (31 rättsliga distrikt)
Chancery Court (31 rättsliga distrikt)
Tennessee Court of Appeals (3 storavdelningar)
Tennessee Court of Criminal Appeals (3 storavdelningar)
Tennessee Supreme Court
  Texas District Court (457 distrikt[4]) Texas Courts of Appeals (14 distrikt) Texas Supreme Court
Texas Court of Criminal Appeals
  Utah District Court (8 distrikt) Utah Court of Appeals Utah Supreme Court
  Vermont Superior Court
District Court
Family Court
(saknas) Vermont Supreme Court
  Virginia Circuit Court (31 rättsliga distrikt) Court of Appeals of Virginia Virginia Supreme Court
  Washington Superior Court (39 counties) Washington Court of Appeals (3 avdelningar) Washington Supreme Court
  West Virginia Circuit Court (31 rättsliga distrikt) (saknas) West Virginia Supreme Court of Appeals
  Wisconsin Circuit Court (10 rättsliga förvaltningsdistrikt) Wisconsin Court of Appeals (4 distrikt) Wisconsin Supreme Court
  Wyoming District Court (9 distrikt) (saknas) Wyoming Supreme Court

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, State court (United States), tidigare version.

NoterRedigera