Dekonsekrering, alternativt avhelgande, avsakralisering eller avkristning, betyder att någonting berövas kyrklig status. Motsatsen är konsekrering.

Blekets kyrka i Tjörns kommun, som avkristnades den 7 maj 2023.

Begreppet förekommer bland annat för avveckling av kyrkor, om byggnaden är tänkt att användas för profana ändamål.

Fenomenet är omdebatterat. En utförsäljningsprocess i Storbritannien skapade stor debatt, och ämnet har även väckt diskussion i Sverige.[1]

Bilder redigera

Referenser redigera

Se även redigera