En dekagon eller tiohörning är en polygon med tio hörn. En liksidig och likvinklig dekagon kallas för en regelbunden dekagon. Vinkelsumman i en dekagon är 1440°.

En regelbunden dekagon.

Regelbundna dekagoner

redigera

I en regelbunden dekagon är alla sidor lika långa och alla inre vinklar är 144° och har en area A given av

 

där a är sidlängden.

Regelbundna dekagoner är konstruerbara med passare och rätskiva. Nedanstående animation visar hur det kan göras: