Avhumanisering avser vanligtvis en propagandametod och en psykologisk process som syftar till att omdefiniera, isolera och degradera en eller flera människor till ett mer angreppsvänligt element, så som ett djur eller ett känslolöst och oförstående föremål.

Amerikansk propaganda från stillahavskriget framställer japaner som skadedjur, genom att byta mänskliga attribut mot de hos en råtta

Under en sådan process förbyts de säregna mänskliga attributen mot de mer djuriska eller icke-levande. Exempel på avhumanisering kan ofta ses i propaganda i krig, då motståndaren framställs som ohyra, parasit eller smittbärare som är både farlig och ovärdig att existera. En sådan framställning gör det lättare att inte behöva hysa sympati med de drabbade och befogar även att våld tillgrips utan någon känsla av övergripande skuld.

Se ävenRedigera