70 meters antenn i Goldstone

Deep Space Network (DSN) är ett internationellt nätverk av radioantenner som assisterar rymdfarkoster och radio- och radarastronomiobservationer av solsystemet och universum. Nätverket assisterar också vissa satelliter kring jorden. DSN är en del av NASA Jet Propulsion Laboratory.

Allmän informationRedigera

DSN består för närvarande av tre kommunikationsfaciliteter placerade ungefär 120 grader ifrån varandra i:

Denna strategiska placering tillåter observation dygnet runt och gör DSN till det största och känsligaste kommunikationssystemet i världen. Antennerna och dataöverföringssystemet gör det möjligt att:

  • Inhämta telemetridata från rymdfarkoster.
  • Sända kommandon till rymdfarkoster.
  • Hålla ordning på rymdfarkosters hastighet och position.
  • Utföra interferometri med mycket lång baslinje.
  • Mäta variationer i radiovågor.
  • Samla forskningsdata
  • Övervaka och kontrollera prestandan hos nätverket.

Externa länkarRedigera