De sälla jaktmarkerna är i vissa[vilka?] indianska religionerprärien platsen för livet efter detta. Uttrycket har etablerats i västerländsk kultur genom westernromaner.