Datorstött samarbetslärande (DSSL) är en metodik och teknik som ger möjlighet till samarbete oberoende av tid och rum, vilket gör att den kan användas både i klassrummet och utanför skoltid.

Datorstött samarbetslärande bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande som lägger vikt vid deltagande och handlande i sociala praktiker och i en kontext. Området är tvärvetenskapligt med innehåll från psykologi, datavetenskap och utbildningsvetenskap.

Exempel på andra begrepp som beskriver pedagogik med hjälp av IT:

  1. Blended learning
  2. Technology Enhanced Learning (TEL)

KällorRedigera

  • RUC - Datorstött lärande, Linnéuniversitetet, publ 2013-03-08, senast läst 2014-11-02
  • Den trådlösa pedagogiken : en-till-en i skolan på vetenskaplig grund av Thomas Kroksmark (2013), Studentlitteratur AB, ISBN 9789144088761