Danska itinerariet är en nedtecknad beskrivning från medeltiden av Kung Valdemars segelled, en segelled mellan Utlängan i Blekinge skärgård och Tallinn i Estland. Namnet kommer efter latinets "iteneris", som betyder färdbok eller resevägvisare.

Det danska itinerariet, som är skrivet på latin, påträffades av Johan Gabriel Sparfvenfeldt på 1680-talet och var ett av flera dokument i Valdemar Sejrs jordebok från omkring 1230. Efter att ha delats upp i delar hamnade jordeboken samlad på Kungliga Biblioteket i Stockholm och överlämnades 1929 till Rigsarkivet i Köpenhamn.

Axel Härlin översatte beskrivningen av sträckan Utlängan–Arholma till svenska 1936 och 1943 fanns de geografiska namnen på hela sträckan översatta. Det är oklart när itinerariet skrevs, bedömningar har skiftat från mellan 1230-talet och omkring 1300. En person som pekats ut som möjlig ansvarig är biskopen av Reval, Thorkil (död 1260).

KällorRedigera