karta över Danska Västindien
karta med Danska Guinea
Triangelrutten

Danska Västindiska Kompaniet, senare Det Västindiska-Guinea Kompaniet (danska Vestindisk kompagni och Det Vestindisk-Guineiske kompagni), var ett danskt handelskompani grundad 1671 som ägde och förvaltade några områden i Afrika och Västindien innan dessa 1754 övertogs av Kongeriget Danmark och då gjordes till officiell koloni.

FöretagetRedigera

Danska Västindiska Kompaniet grundades den 11 mars 1671 i Köpenhamn av danska handelsmän, även Kristian V var en stor delägare. Målet var att utveckla handel med Karibiska havet och kompaniet erhöll ett handelsmonopol. Kungen tillhandahöll även fartyget "Færø" till den första resan mot Saint Thomas.

1672 etablerade Danska Västindiska Kompaniet en bas i Charlotte Amalie på Saint Thomas. Förvaltningsrätten utökades ensidigt med Saint John 1684 vilket dock ifrågasattes av Storbritannien och först 1718 gjordes ett officiellt fördrag mellan länderna. Saint Croix förvaltades tidigare av Compagnie des Indes Occidentales Françaises (Franska Västindiska kompaniet) och köptes 1733. Området kallas även Danska Västindien.

Från 1658 tillkom även områden kring Guineabukten (idag främst Ghana.) som kallades Danska Guldkusten och den 30 augusti 1680 ändrade kompaniet namnet till Det Vestindisk-Guineiske kompagni ("Det Västindiska-Guinea Kompaniet") med förvaltningsrätt för båda områden.

Handeln byggde på Triangelhandeln: slavar från Afrika till Västindien, odlingsprodukter som tobak, bomull och framför allt sockerrör till Europa och handelsvaror till Afrika.

HistoriaRedigera

Efter grundandet etablerades ett huvudkontor i Charlotte Amalie på Saint Thomas.

Den 27 januari 1658 intog Danmark stora delar av den svenska kolonin Svenska guldkusten och erövrade hela området 1663 som då införlivades i Danska Guldkusten. Handeln florerade och kompaniet gjorde goda vinster.

Den 24 augusti 1754 deklarerade den danska regeringen att kompaniet skulle övertas och den 28 november 1754 köptes kompaniet och ändrade namnet till Vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer. Danska Västindien omvandlas till koloni och förvaltas från 1760 av Tullverket.

Verksamheten fortsatte under statlig kontroll men affärerna sköttes avsevärt sämre efter ombildningen. 1765 skapades nu även Det Guineiske kompagni för att upprätthålla handelsförbindelsen med Danska Guldkusten som redan 1750 omvandlades till koloni. Kompaniet erhöll visserligen förvaltningsrätten och fästningarna "Fort Christiansborg" och "Fort Fredensborg" som baser i området men fick aldrig något handelsmonopol som kompaniet haft tidigare.

Finanserna försämrades stadigt och Danmark återtog förvaltningen över området och fästningarna hösten 1775 för att slutligen upplösa kompaniet den 22 november 1776.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera