Öppna huvudmenyn

Runinskrift DR 353 är en runristad gravhäll från orten Holm i Holms socken i Halland. Den förvaras nu i Statens historiska museum i Stockholm.

GravhällenRedigera

Gravhällen är av granit och antas ha varit en stengavel till en medeltida gravkista i romansk stil. Den bör således komma från en kyrka eller kyrkogård och den närmaste tänkbara är i så fall Holms kyrka. I kistan vilade Einarr, ett namn som även figurerar på en nu försvunnen runsten, DR 355A, med texten "Einar högg". Det behöver dock inte vara frågan om just samma person, men det kanske kan vara det. Gravhällens översatta text följer nedan:

InskriftenRedigera

Nusvenska: Här ligger Einarr, Arnbjörns son. Gud.

Se ävenRedigera

KällaRedigera