Daniel Edelcreutz

svensk häradshövding, landshövding och överståthållare

Daniel Edelcreutz, före adlandet kallad Ahlberg, född 15 juni 1761, död 6 oktober 1828, var en svensk överståthållare.

Daniel Edelcreutz

KarriärRedigera

Edelcreutz blev auskultant i Svea hovrätt 17 maj 1781 och även vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 22 januari 1783. Han blev extra notarie vid Norrmalms västra kämnärsrätt 10 oktober 1783 och auskultant i överståthållarämbetet för polisärenden 14 januari 1786, vice notarie i rådhusrätten 22 november samma år och konkstituerad överauditör och justitiarie vid generalkrigsrätten under fälttåget i Finland 5 juni 1788. Den 5 juni 1788 blev han häradshövding i Bjäre, Norra och Södra Åsbo häraders domsaga i Skåne och var vice sekreterare i bondeståndet vid riksdagen 1792. Han var ledamot av ståndets kanslidirektion 1792 - 1794 och var adjungerad ledamot av Göta hovrätt för 3 månader 1 juli 1795. Han blev advokatfiskal i Svea hovrätt 30 april 1799 och lagman och tillförordnad polismästare i Stockholm 15 januari 1800, tillförordnad underståthållare 7 september 1802. Ledamot av Patriotiska sällskapet 26 februari 1803. Ledamot av kungliga passkomitén 3 november 1807. Ledamot av krigskomitén 22 april 1808 och fullmäktig i tullarendesocieteten mellan 30 mars 1809 och 1814. Landshövding i Stockholms län 20 december 1810. Den 15 december 1818 blev han tillförordnad överståthållare i Stockholm.

HedersbetygelserRedigera

Edelcreutz blev riddare av Nordstjärneorden 1 mars 1805.

Den 11 maj 1818 blev han kommendör av Nordstjärneorden.

AdlandeRedigera

Han adlades 24 januari 1808 och upphöjdes till friherre 27 februari 1816.

FamiljRedigera

Daniel Edelcreutz var son till prosten i Åby i Kalmar stift, magister Georg Ahlberg och Brita Lindewall, dotter till provinsialläkaren i Blekinge doktor Daniel Lindewall

Daniel Edelcreutz gifte sig med Jakobina Elisabeth Pettersson, död 1813, dotter till grosshandlaren i Göteborg Petter Pettersson och Charlotta Hoving.

KällorRedigera