Dagsmosse är en mosse belägen vid Alvastra och sydvästra hörnet av sjön Tåkern i västra Östergötland, inte långt från ruinerna av Alvastra kloster och södra änden av Omberg. Liksom resten av Tåkern har Dagsmosse ett mycket rikt fågelliv.

Vid torvutvinning i Dagsmosse fann man år 1909 resterna av en by från yngre stenåldern, anlagd på en plattform av ris och stockar direkt på mossen, och som efter utgrävningar benämns Alvastra pålbyggnad.

Boplatsen är den enda i sitt slag i Skandinavien men har många motsvarigheter på kontinenten. Den visar klara spår av boskapsskötsel och sädesodling. Man höll sig också med dubbeleggade stenyxor. Men det fanns i boplatslagren också lerskärvor, som pekade på samband med gropkeramisk kultur och som kännetecknar en i tiden parallell fångst- och fiskekultur, d.v.s. bunden till hav och sjöar. Det är i detta fallet sannolikt att jägaren-fiskaren drev jordbruk och boskapsskötsel som en binäring.

KällorRedigera