Cytologi, cellära, är läran om enskilda celler. Cellerna kan studeras med hjälp av ett mikroskop. Disciplinen kan delas upp i