Cyklobuten är liksom cyklopropen ett cykliskt omättat kolväte den har summaformeln C4H6.


EgenskaperRedigera

Cyklobuten är ett kolväte som liknar cyklobutan men till skillnad från cyklobutan så innehåller cyklobuten en dubbelbindning.


Se ävenRedigera