Curt Hugo Johannes Weibull, född 19 augusti 1886 i Lund, död 10 november 1991 i Göteborg,[2] var en svensk historiker, professor vid Göteborgs högskola 1927–1953, samt dess rektor 1936–1946. Han var son till historieprofessor Martin Weibull och Sophie Winberg samt bror till historieprofessor Lauritz Weibull och arkivarie Carl Gustaf Weibull.

Curt Weibull
Curt Weibull.jpg
Ungdomsfoto av Curt Weibull från hovfotograf Rahmn i Lund.
Född19 augusti 1886
Lund
Död10 november 1991 (105 år)
Göteborg, Sverige
BegravdNorra kyrkogården
Medborgare iSverige
SysselsättningHistoriker
ArbetsgivareLunds universitet
Göteborgs universitet
MakaMary Weibull
BarnJörgen Weibull (f. 1924)
FöräldrarMartin Weibull
SläktingarLauritz Weibull (syskon)
Carl Gustaf Weibull (syskon)
Utmärkelser
Hedersdoktor vid Aarhus universitet (1946)[1]
Hedersdoktor vid Universitetet i Oslo (1946)
Hedersdoktor vid Köpenhamns universitet (1965)
Redigera Wikidata
Curt Weibulls gravsten, på Norra kyrkogården i Lund

BiografiRedigera

Weibull studerade i Lund och lade 1915 fram sin avhandling Saxo: kritiska undersökningar i Danmarks historia från Sven Estridsens död till Knut VI. Tillsammans med brodern Lauritz blev han tidigt influerad av den källkritiska skola som växt fram i Tyskland under Leopold von Ranke. Tillsammans kritiserade de skarpt den dåvarande nationalistiskt präglade historieskrivningen och menade att endast sådant som var faktiskt vetbart skulle ligga till grund för historieskrivningen.

Under åren 1915 till 1921 framlade han ett antal mycket kritiska uppsatser, som angrep den svenska historieskrivningen runt 1000-talet för tradering, det vill säga att den byggde på uppgifter som överförts i flera led och förvanskats över tid. Han menade att historieskrivare som Snorre Sturlasson och Saxo Grammaticus i alltför hög utsträckning hade använt isländskt sagomaterial baserade på muntliga källor, i förhållande till användningen av källor som runinskrifter, Vita Anskarii, Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, samt norsk-isländska skaldedikter. En av de händelser där han visar på motsägelser i de olika källorna är beskrivningen av Slaget vid Svolder.[3]

År 1928 författade Curt Weibull en artikel om Drottning Kristinas abdikation,[4] och 1931 en bok om hennes liv, och när Sven Stolpe år 1960 utgav ett verk i två band om densamma skrev han en artikel med titeln Om drottning Christinas trosskifte och tronavsägelse[5] som gick till hårt angrepp mot Stolpe. Detta ledde till en omfattande polemik mellan Weibull och Stolpe. I stora drag handlade debatten om Weibulls ståndpunkt att Kristina var en starkt religiös person och att den katolska kyrkans källor om henne är tillförlitliga ställd mot Stolpes ståndpunkt att hennes abdikation föranleddes av ett starkt intresse för libertinismen vilken hon kunde närma sig som katolik.[6]

År 1946 utnämndes han till hedersdoktor vid Aarhus universitet.[7] och blev fil. hedersdoktor i Oslo samma år, med. hedersdoktor i Göteborg 1953 och Dr Phil. h.c. i Köpenhamn 1965. Han var ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Kungl. Gustaf Adolfs Akademien, Norske Vitenskaps-Akademi, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab och Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Weibull fick mottaga Göteborgs stads förtjänsttecken den 3 juni 1949, med följande motivering: "År 1927 intog Curt Weibull den lärostol vid Göteborgs högskola, vilken tidigare innehafts av så betydande forskare som Ernst Carlsson, Ludvig Stavenow och Helge Almqvist. Det har varit en heder för vår akademi, att den fått räkna Curt Weibull till sin lärarestab. Under åren 1936—1946 förde han högskolans färger i egenskap av dess rektor och gav därmed ytterligare glans åt institutionen. En av hans grundsatser var att upprätthålla kontakten mellan högskolan och det levande livet ute i staden. För detta vill vi tacka honom. Han har även ägnat livligt intresse åt Göteborgs äldre historia och tidigare stadsbildningar i Götaälvsdalen. Som ordförande i stadsbibliotekets styrelse och som ledamot i ett antal betydelsefulla kulturinstitutioner har Curt Weibull dessutom gjort vår stad stora tjänster. Vid den nya medicinska högskolans tillkomst har han medverkat på ett förtjänstfullt sätt. Göteborg ber att få överlämna sin egen utmärkelse till Eder, Curt Weibull."[8]

Weibull var aktiv in i det sista. År 1986 då han var hundra år gammal skrev han en artikel i Dansk Historisk Tidskrift med anledning av Carsten Breengaards avhandling "Muren om Israels hus", och publicerade sin sista artikel vid 105 års ålder, under rubriken Medicinska högskolan och tillkomsten av Göteborgs universitet ingående i Profiler och projekt: Göteborgs universitet hundra år: aktuell humanistisk forskning (1991).[9]

Weibull gifte sig 1920 med Märta Marie (Mary) Sofia Fahlbeck, född 1897 i Lund. De fick barnen historikern Jörgen Weibull samt Eskil och Christer Weibull. Curt Weibull är begravd på Norra kyrkogården i Lund.[10]

Bibliografi, urvalRedigera

Fullständig förteckning, se Curt Weibull. En bibliografi 19 augusti 1976, red. av Gunilla Larsson. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis 28.) Stockholm 1976 samt "Curt Weibulls tryckta skrifter 1976-1986, förteckning" sammanställd av Gösta Engström. Ingår i: Vetenskap och omvärdering. Till Curt Weibull på hundraårsdagen. Utg. av Göteborgs universitet, 1986. - ISBN 91-7360-141-1 ; S. 246-247

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Æresdoktorer proklameret af Aarhus Universitet, Aarhus universitet, läs onlineläs online, läst: 10 april 2019.[källa från Wikidata]
 2. ^ Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, Sveriges Släktforskarförbund 2010
 3. ^ Thurén, Torsten (2007). ”Uppgifter i flera led - tradering”. Källkritik. Stockholm: Liber AB. sid. 60-65. ISBN 978-91-47-05293-6 
 4. ^ Weibull, Curt (1928). ”Drottning Christinas övergång till katolicismen”. Scandia - Tidskrift för historisk forskning 1 (2): sid. 215-257. ISSN 0036-5483. http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/1561/1265. Läst 23 december 2011. 
 5. ^ Weibull, Curt (1962). ”Om drottning Christinas trosskifte och tronavsägelse”. Scandia - Tidskrift för historisk forskning 28 (2): sid. 14-326. ISSN 0036-5483. http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/733/519. Läst 23 december 2011. 
 6. ^ Thurén, Torsten (2007). ”Drottning Kristinas tronavsägelse”. Källkritik. Stockholm: Liber AB. sid. 175-197. ISBN 978-91-47-05293-6 
 7. ^ ”Æresdoktorer proklameret af Aarhus Universitet”. Aarhus universitet. http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/aeresdoktorer-proklameret-af-aarhus-universitet/. Läst 12 november 2013. 
 8. ^ Anföranden av stadsfullmäktiges ordförande vid utdelning av Göteborgs stads förtjänsttecken 1948–1952.
 9. ^ Hørby, Kai (1992). ”Curt Weibull 19. august 1886-10. november 1991”. Historisk Tidsskrift 16 (1): sid. 388-393. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53488/71428. Läst 6 september 2020. 
 10. ^ Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: "Curt Weibull" (2010-02-01)

Vidare läsningRedigera

 • Sven A. Nilsson, "Curt Weibull", Årsbok – Vetenskapssocieteten i Lund 1991


Företrädare:
Bernhard Karlgren
Rektor för Göteborgs högskola
19361946
Efterträdare:
Axel Boëthius