Korporale

linneduk som är underlag för nattvardskärl
(Omdirigerad från Corporale)

Korporale eller corporale (av lat. corporalis "som hör till kroppen", underförstått Kristi kropp) är den linneduk som fungerar som underlag för nattvardskärlenaltarbordet.

Korporale