Coronakommissionen

svensk statlig kommission

Coronakommissionen är en kommission, som tillsattes av den svenska regeringen för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 i Sverige. Kommissionen tillsattes den 30 juni 2020 och till ordförande utsågs tidigare justitierådet Mats Melin. Kommissionen skall lämna slutredovisning senast den 28 februari 2022. Den 15 december 2020 publicerade komissionen ett delbetänkande med fokus på äldreomsorgen.[3]

Coronakommissionen
Statlig utredning
Coat of arms of Sweden.svg
Regeringsbeslut
RegeringLöfven II
Beslut fattat30 juni 2020[1]
Utredningen
överlämnas
28 februari 2022[1]
Utredningsansvar
MyndighetSocialdepartementet
Utrednings IDS 2020:09
Ansvarigt statsrådLena Hallengren
OrdförandeMats Melin
HuvudsekreterareJoakim Sonnegård
Kommittédirektiv
30 jun 2020Dir. 2020:74[1]
Slutbetänkande
ID-nummerSOU 2020:80
TitelÄldreomsorgen under pandemin[2]

UppdragRedigera

Kommissionens uppdrag är att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. I uppdraget ingår också att göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.[4]

Kommissionens slutredovisning skall ske senast den 28 februari 2022 och den skall lämna två delredovisningar, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen skall avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.[4]

LedamöterRedigera

Kommissionen består av förra justitierådet Mats Melin (ordförande), Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet, Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan, Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner, Camilla Lif, präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Göran Stiernstedt, docent, samt Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.[5]

SlutsatserRedigera

Den 15 december 2020 presenterade komissionen sitt första delbetänkande med titeln Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80). I betänkandet drog man slutsatsen att ”strategin att skydda de äldre har misslyckats” och att "den allmänna smittspridningen i samhället högst sannolikt är den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen på Sveriges särskilda boenden." Brister i äldreomsorgens organisation och bemanning pekades ut och man menade att ”äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi.”[2] Socialminister Lena Hallengren (s) instämde i bedömningen att Sverige misslyckades med att skydda de äldre under våren 2020.[6]

Komissionen riktade också kritik mot att problemen i äldreomsorgen uppmärksammades sent och att behovet av skyddsutrustning i äldreomsorgen tog lång tid att kartlägga.[2]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera