Coordinator arkitekter var ett svenskt arkitektkontor som bildades 1978 genom samgående av A4 arkitektkontor och ELLT. Redan 1966 hade båda kontoren en gemensam organisation och gemensamma lokaler. De arbetade tillsammans med en systematisk projektering i modernismens anda. År 1991 gick företaget ihop med White arkitekter.

Salénhuset i Stockholm

Verk i urval redigera

Källor redigera

  • Claes Caldenby, Eva Rudberg, Thorbjörn Andersson m.fl. (1998). Att bygga ett land. Byggförlaget och Arkitekturmuseet. ISBN 91-540-5813-9