Computer History Graphing Project

Computer History Graphing Project är ett projekt som försöker framställa en grafisk översiktsbild över olika händelser i datorhistorien. Det hela ser ut som olika händelser vid olika tidpunkter som pekar på andra händelser vid andra tidpunkter, så att man kan nysta ut sambanden.

För att göra sig en egen bild av datorhistorien får man skriva ut en stor mängd A4-papper och klistra samman dem och hänga upp dem på en vägg. Annars blir det oöverskådligt.

Exempelvis finns hela Unix historia inlagd i grafen.

Externa länkarRedigera