Collijnpriset utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap och som är av allmänt intresse för forskningsbibliotek och informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.

Collijnpriset
UtdelareSvensk biblioteksförening
LandSverige
Första utdelning1996
Period1995–

Priset instiftades 1995[1][2] för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till att Svenska bibliotekariesamfundet grundades 1921.

PristagareRedigera

 • 1996 Magdalena Svanberg för uppsatsen Att organisera kunskap: en fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap.
 • 1997 Lotta Åstrand och Anna Brümmer för uppsatsen Biblioteken på Internet.
 • 1998 Jesper Ducander för uppsatsen Quo vadis bibliotekarie? – bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige.
 • 1999 Johanna Nilsson för uppsatsen Informationssökning på Internet : att välja verktyg.[3]
 • 2000 Marita Fagerlind och Gunilla Gisselqvist för uppsatsen Metadata enligt Dublin Core : tillämpningar och konsekvenser i de svenska kvalitetssöktjänsterna SAFARI, Svenska miljönätet och Svesök.[4]
 • 2001 Henrik Schmidt och Anna Åkerberg för uppsatsen Ny form för framtiden? Uppfattningar om identiteten hos de nya högskolebiblioteken i Malmö och på Södertörn.[5]
 • 2002 Linda Karlsson för uppsatsen Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen.[6]
 • 2003 Lars Jonsson för uppsatsen Söktjänster för akademisk bruk - en utvärdering av Google och Argos med frågor från en akademisk ämnesdisciplin.[7]
 • 2004 Erika Savoca för uppsatsen Indexering av skönlitteratur på forskningsbibliotek - skönlitteraturen i svenska doktorsavhandlingar.[8]
 • 2005 Marcus Westlind för uppsatsen Den senaste utvecklingen inom katalogisering och dess påverkan av ny teknologi.[9]
 • 2006 Jenny Kihlén och Anna Strid för uppsatsen Lika barn leka bäst? Om kvinnliga doktoranders vägar till information.[10]
 • 2007 Ebba Ruhe och Anneli Åström för uppsatsen Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter.[11][12]
 • 2008 Björn Hellqvist för uppsatsen Bibliometri och humaniora – en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen.[13][14]
 • 2009 Maria Bergström för uppsatsen Att katalogisera en specialsamling med hjälp av TEI. En metodprövande studie utförd på Swedenborgsarkivet i Kungl. Vetenskapsakademien.[15][16]
 • 2010 Johanna Dalmalm för uppsatsen Det finns något slags Open Access där ute: En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut.[17][18]
 • 2011 Peter Andersson och Josephine Edh för uppsatsen Konsten att klicka rätt – en undersökning av sjukgymnaststudenters användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats.[19][20]
 • 2012 Ulrika Karlsson och Hanna Söderblom för uppsatsen The Internet Giant – En diskusteoretisk analys av mediedebatten i USA kring Google Search.[21][22]
 • 2013 Malene Jensen för uppsatsen Mer än bara fjärrlån? – en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitet ser på sitt arbete med forskarstöd.[23][24]
 • 2014 Henrik Wallheim för uppsatsen Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem.[25][26]
 • 2015 Martin Persson för uppsatsen Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet: En arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska data på den semantiska webben.[27]
 • 2016 Charlotte Högberg för uppsatsen The Power Over Private Information in Big Data-Society: Power Structures of User-generated Data Manifested by Privacy and Data Policies.[28][29]
 • 2017 Hayri Dündar för uppsatsen Digital Library evaluation in Swedish academic libraries: A critical study.[30][31]
 • 2018 Magnus Annemark för uppsatsen Open Access och Big Business Hur Open Access blev en del av de stora förlagen.[32][33]
 • 2019 Karin Sandqvist för uppsatsen Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation En intervjustudie med forskare vid svenska universitet.[34][35]
 • 2020 Anna Hallpers för uppsatsen Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta. Om synen på digitalisering och det digitala imperativet.[36][37]
 • 2021 Carl-Marcus Melin för uppsatsen Bland anonyma kvinnor, oidentifierade män och okända par. En studie om hur kön, genus och queer närvaro aktualiseras via bildkatalogiseringens praktik.[38][39]

ReferenserRedigera

 1. ^ Stadgar för priset. Läst 17 november 2020.
 2. ^ Pristagare 1996 - 2019. Läst 17 november 2020.
 3. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 4. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 5. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 6. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 7. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 8. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 9. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 10. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 11. ^ Collijnpriset tilldelas Ebba Ruhe och Anneli Åström Läst 18 november 2020.
 12. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 13. ^ Collijnpriset till Björn Hellqvist, Uppsala/Jönköping Läst 18 november 2020.
 14. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 15. ^ Maria Berggren, Uppsala, får årets Collijnpris för bästa magisteruppsats Läst 18 november 2020.
 16. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 17. ^ Collijnpriset till Johanna Dalmalm Läst 18 november 2020.
 18. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 19. ^ Peter Andersson, Malmö och Josephine Edh, Malmö får årets CollijnprisLäst 18 november 2020.
 20. ^ Länk till uppsatsen. Läst 20 november 2020.
 21. ^ Collijnpriset till masteruppsats om "Google Search" Läst 18 november 2020.
 22. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 23. ^ Collijnpriset tilldelas Malene Jensen Läst 18 november 2020.
 24. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 25. ^ RDA i årets Collijn-uppsats Läst 18 november 2020.
 26. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 27. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 28. ^ Collijnpriset till Charlotte Högberg Läst 18 november 2020.
 29. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 30. ^ Collijnpriset tilldelas Hayri Dündar Läst 18 november 2020.
 31. ^ Länk till uppsatsen. Läst 18 november 2020.
 32. ^ Collijnpriset tilldelas Magnus AnnemarkLäst 17 november 2020.
 33. ^ Länk till uppsatsen. Läst 17 november 2020.
 34. ^ Collijnpriset tilldelas Karin Sandqvist Läst 17 november 2020.
 35. ^ Länk till uppsatsen. Läst 17 november 2020.
 36. ^ Anna Hallpers tilldelas Collijnpriset 2020 Läst 17 november 2020.
 37. ^ Länk till uppsatsen. Läst 17 november 2020.
 38. ^ Carl-Marcus Melin tilldelas Collijnpriset 2021 Läst 21 oktober 2021.
 39. ^ Länk till uppsatsen. Läst 21 oktober 2021.

Externa länkarRedigera