Col legno är en typ av musikaliskt framförande som innebär att en stråkmusiker inte använder stråkens tagel mot strängen, utan i stället slår på strängen med stråkens trä. Finns med i Hector Berlioz stycke, Symphonie Fantastique.

En fiol som spelas col legno.
Col legno spelas på en fiol:
0 sek: battuto,
9 sek: tratto,
20 sek: ... med tremolo,
33 sek: ... med glissando,
48 sek: battuto med stråkrörelse över greppbrädan.