CoClass[1] är ett svenskt klassifikationssystem för byggd miljö som publicerades i slutet av oktober 2016. Det ger en gemensam objektorienterad informationsstruktur genom hela livscykeln för all byggd miljö. Systemets bakgrund och tillämpningar beskrivs i CoClass – Informationshantering för byggd miljö[2].

Systemet är precis som sin föregångare BSAB-systemet grundat på SS-ISO 12006-2:2015[3], som ger beskriver principer för klassifikation av byggd miljö. Vissa av tabellerna är baserade på internationell standard i form av IEC/ISO 81346-2:2018 och IEC/ISO 81346-12:2018, som båda är antagna som svensk standard. Genom principerna beskrivna i IEC/ISO 81346-1 ges en metod för att identifiera objekt och ge dem referensbeteckningar som visar deras funktion, sammansättning, lokalisering och typ.

Systemet förvaltas av AB Svensk Byggtjänst.

CoClass innehåller följande tabeller:

Användningsområdet för klassifikationen omfattar exempelvis:

  • systematisk och hierarkisk kravställning
  • CAD-modellering
  • teknisk beskrivning
  • klimat- och miljöberäkning
  • kostnadskalkylering
  • produktionsplanering
  • drift och underhåll
  • återbruk och återvinning.

Se även Redigera

Källor Redigera