Claudius Kloot, född omkr 1612, död 1690; jurist efter studier i Uppsala 1628 och Franeker 1633.

Kloot blev student i Uppsala 1628 i Franeker 1633.[1] Han blev Göteborgs stads sekreterare 1636 och var rådman i samma stad från 1647 tills han 1655 avsattes efter att han gjort sig skyldig till sedlighetsbrott. Det är oklart vad som hände, men det verkar som att en av Kloots älskarinnor födde ett ovälkommet barn som hon kastade i träsket som fanns där Odinsskolan idag ligger. Kloot blev inte dömd för delaktighet i barnamordet (tack vare sina vänner i domstolen) men älskarinnan blev dömd till döden och avrättad.[2]

Under sin tid som rådsförvant i Göteborg fick han sitt verk "Processus criminalis" publicerat och tryckt av tryckaren Amund Nilsson Grefwe år 1651. Detta var det första riktigt stora verket som blev tryckt i Göteborg och anses vara det första försöket till en systematisering av den svenska kriminalprocessen.[3]

Han slutade karriären i Vänersborg där han 1660-1676 var justitieborgmästare.

BibliografiRedigera

  • Synopsis causarum criminalium, 1651, ny upplaga 1676
  • Processus criminalis, 1651, ny upplaga 1676
  • Then swenska lagfarenheetz spegel, 1676

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 15. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 576 
  2. ^ Skarback, Sören (1992). Göteborg på 1600-talet. Tre Böcker Förlag. sid. 114-115. ISBN 91-7029-103-9 
  3. ^ Skarback, Sören (1992). Göteborg på 1600-talet. Tre Böcker Förlag. sid. 114. ISBN 91-7029-103-9 

KällorRedigera

  • Almquist, Jan Erik (1946). Svensk juridisk litteraturhistoria. Stockholm , med hänvisning till B. Hallberg: "Claudius Kloot. Biografiska anteckningar om en rättslärd från 1600-talet" (1934) och J.C. Almquists recension i Personhistorisk tidskrift 1934, s. 233 ff.