Clarkemedaljen, Clarke Medal, utdelas av Royal Society i New South Wales, Australien, för framstående insatser inom naturvetenskap.

Medaljen är uppkallad efter prästen William Branwhite Clarke, en av sällskapets grundare. Den utdelades ursprungligen för förtjänstfulla bidrag till Australasiens geologi, mineralogi och naturhistoria, oavsett forskarens hemvist.

Numera utdelas medaljen årligen för framstående insatser inom naturvetenskap (geologi, botanik och zoologi), utförda inom Australiska statsförbundet och dess territorier.

Mottagare av Clarkemedaljen redigera

Referenser redigera

Noter redigera