Claes Casimir Lewenhaupt, född den 19 juli 1784 i Stockholm, död den 6 februari 1848 på Claestorp, var en svensk greve, officer, hovtjänsteman och fideikommissarie till Claestorps slott. Han var son till Claes Axel Lewenhaupt och gift med friherrinnan Vilhelmina Christina Beck-Friis (1794-1876), dotter till hovmarskalken, friherre Corfitz Ludvig Beck-Friis (adopterad greve Beck-Friis) och friherrinnan Lovisa Thott.

Claes Casimir Lewenhaupt blev kadett vid Karlberg 1794, avlade officersexamen 1797 samt utnämndes till fänrik 1808. 1809 avancerade han till löjtnant vid Livregementsbrigadens grenadjärkår och deltog som sådan i 1808 och 1809 års krig mot Norge. I maj 1809 tog han dock avsked ur det militära (men med löfte att kvarstå i kåren) och tillträdde i stället som kammarherre hos drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. 1826 avancerade han till överstekammarjunkare. 1829 utnämndes han till riddare av Nordstjärneorden och blev samma år korresponderande ledamot av Lantbruksakademien.

Claes Casimir Lewnhaupt ligger begraven i det Stromberg-Lewenhauptska gravkoret i Östra Vingåkers kyrka.