Civitas Schinesghe är det äldsta nedtecknade namnet på en tidig medeltida polsk statsbildning som finns dokumenterad kring år 991-992.

Civitas Schinesghe
Ziemia Polska (Polska)
Polonia (Latin)

800-talet–1025


Vapen

Polens utbredning, 960-996.
Polens utbredning, 960-996.
Polens utbredning, 960-996.
Huvudstad Gniezno
Språk Polska, latin
Religion Slavisk hedendom, katolicism
Statsskick Furstendöme
Bildades 800-talet


Upphörde 1025


Polens historia

Denna artikel är en del av en serie
Kronologi
Lista över polska monarker
Förhistoria och protohistoria
Stenåldern
Brons- och järnåldern
Antiken
Medeltiden
Tidig medeltid (c:a 800–1025)
Kungariket Polen (1025–1385)
Kungariket Polen (1385–1569)
Polska guldåldern
Tidig modern tid
Polsk-litauiska samväldet (1385–1795)
Polens delningar
Hertigdömet Warszawa (1807–1815)
Moderna Polen
Kongresspolen (1815–1915)
Första världskriget (1914-1918)
Andra republiken (1918–1939)
Andra världskriget (1939–1945)
Folkrepubliken Polen (1945–1989)
Samtid
Tredje republiken (1989–idag)

Det polska riket tycks i sin begynnelse ha uppstått genom en sammanslutning av flera västslaviska stammar på de fruktbara slätterna mellan Warta, Noteć och Wisła. Enligt sagan var bonden Piast dessa stammars förste gemensamme behärskare och tillika stamfader för Polens äldsta nationella fursteätt. Dennes ättling i fjärde led var Mieszko (Mieczyslaw), med vilken polska rikets historia egentligen början. Han tvingades av markgreven Gero I att erkänna den tyske kejsarens, Otto I:s, överhöghet (963), och han förmåddes 966 av sin gemål, en böhmisk furstedotter, att omfatta den romerskkatolska kristendomen, vilken genom tyska missionärers predikan och efter många strider till sist blev Polens härskande religion. Redan under Mieszkos dagar inrättades det första biskopsdömet, i Poznań.

När Boleslav I av Polen antog kungatiteln strax före sin död uppstod Kungariket Polen.

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Civitas Schinesghe, 20 november 2015.


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Polen, 1904–1926.