Civildepartementet kan syfta på:

Se ävenRedigera

  • Civilexpeditionen – en av de statsexpeditioner, i vilka 1719 års kansliordning organiserade den centrala förvaltningen