City polisnämnd är en polisnämnd som verkar under Polisstyrelsen och ansvarar tillsammans med polismästaren för polisverksamheten i Stockholms innerstad och Lidingö (vilket motsvarar Stockholms domsaga).

I City begås ca 84 000 brott per år. Verksamheten omsätter 2010 ca 850 000 000 kr och är Sveriges största lokala polisdistrikt med ca 1 300 poliser och ca 200 civila är anställda i Citypolisen. Sedan 2006 är Mats G. Nilsson ordförande och Harald Ullman vice ordförande.