Christoffer von Dohna

tysk friherre och militär

Christoffer von Dohna, född 1540, död 1584, var en tysk friherre och militär. Han var bror till Friedrich von Dohna.

von Dohna kom 1563 i dansk tjänst, försvarade 1565 Varberg och föll i svensk fångenskap fram till 1567. Som avantgardeschef deltog han i Daniel Rantzaus tåg in i Östergötland och blev efter dennes och Frans Brockenhuus fall chef för den danska armén. Åren 1572-75 var han hovmarskalk och blev medlem av danska riksrådet. von Dohna hade stora förläningar i Skåne och Blekinge.

Källor redigera