Christina Ulfeldt, född 10 januari 1653 i Stockholm, död 20 juli 1717Araslöv, var dotter till grevinnan av Slesvig-Holstein Hedevig Christiansdotter (dotter till danske kungen Christian IV) och Ebbe Ulfeldt. Christina ärvde som 29-åring huvudgårdarna Färlövsholm och Araslöv när hennes far dog 1682.

Hon byggde upp Araslöv igen efter skånska krigets härjningar och efter hennes fars misshushållning.[1][2]

Efter Ebbe Ulfeldts död fanns det många krav på hans kvarlåtenskaper. I Stockholm tillsattes den så kallade Ulfeldtska likvidationskommissionen, som Christina periodvis själv ingick i.[3] Till och med kronan (staten) hade krav på Ebbe Ulfeldt. Därför drog kronan in Araslöv och Christina fick under många år arrendera sitt eget arv.

Källor

redigera
  1. ^ Lunds landsarkiv. Generalguvernementets arkiv, D:IV:a:11, D:IV:a21, D:IV:b:11. Skånska adelns brev 1683-1693
  2. ^ Johnsson, Pehr (1925). Areslöf - ur en Göingegårds historia. 
  3. ^ ”Välborna jungfru Christina”. https://araslovshistoria.weebly.com/vaumllborna-jungfru-christina.html. Läst 21 maj 2018.