Christian Eric Fahlcrantz

svensk teolog, biskop och författare

Christian Eric Fahlcrantz, född 30 augusti 1790 i Stora Tuna socken i Kopparbergs län, död 6 augusti 1866 i Västerås, var en svensk teolog, biskop och författare.

Biskop
Christian Eric Fahlcrantz
Christian Erik Fahlcrantz.jpg
Erik Fahlcrantz
KyrkaSvenska kyrkan

StiftVästerås stift
Period18491866
FöreträdareGustaf Nibelius
EfterträdareCarl Olof Björling

Prästvigd1828
Akademisk titelTeologie doktor 1830
Född30 augusti 1790
Stora Tuna socken
Död6 augusti 1866

BiografiRedigera

Fahlcrantz blev student i Uppsala 1804, magister 1815 och docent i arabiska litteraturen 1821. Efter att ha prästvigts 1828 utsågs han den 18 september 1829 till kyrkoherde i Hagby (och Ramsta) prebendepastorat och samtidigt till professor (theologiae professor kalsenianus). Påföljande år blev han teologie doktor och kontraktsprost i Hagunda.

År 1835 utnämndes Fahlcrantz till professor i dogmatik och moral och erhöll då kyrkoherdetjänsten i Danmarks prebendepastorat 1835. Han kom 1839 på andra förslagsrummet till Västerås stift, men utsågs inte. 1841 blev han ledamot av Bibelkommissionen. Han blev dock biskop i Västerås stift 23 november 1849 och lämnade då professuren i Uppsala. Han blev ledamot, en av de aderton, av Svenska Akademien 1842. Som biskop var han självskriven ledamot i prästeståndet vid ståndsriksdagarna 1850/51, 1853/54, 1856/58, 1859/60, 1862/63 och 1865/66.

Släkt och familjRedigera

Släkten Fahlcrantz äldste kände stamfader är Daniel Andersson, som var klockare i Munktorp. Erik Fahlcrantz far var kyrkoherde i Kungsåra socken i Västmanland Johan Fahlcrantz. Modern Gustafva De Brenner var sondotter till Elias Brenner[1]. Han var yngre bror till landskapsmålaren Carl Johan Fahlcrantz (1774–1861) och till skulptören och ornamentbildhuggaren Axel Magnus Fahlcrantz (1780–1854).

Christian Eric Fahlcrantz gifte sig den 30 november 1847 i Stockholm i Jakobs församling med Aurora Wilhelmina (Mina) Valerius (1819–1916), dotter till akademiledamoten Johan David Valerius och Christina Aurora Ingell. Hans äldste son, Carl Johan Fahlcrantz, grundlade 1877 bokförlaget Fahlcrantz & Co., som 1925 övertogs av sonen med samma namn, Carl Johan Fahlcrantz (1892–1964), som var skådespelare. Den yngre sonen Axel Fahlcrantz var konstnär, liksom farbröderna, Carl Johan Fahlcrantz och Axel Magnus Fahlcrantz. Christian Eric Fahlcrantz avled i Västerås 1866 och hans hustru, som avled 1916, överlevde honom med nära femtio år.[2]

Paret fick fyra söner.

 • Carl Johan Fahlcrantz (1849–1915), bokförläggare, fil.dr;
 • Axel Fahlcrantz (Axel Erik Valerius Fahlcrantz) (1851–1925), landskapsmålare;
 • Christian David Ansgarius Fahlcrantz (1853–1927), läroverksadjunkt i Borås – ogift – som fått några vänliga minnesord av Adam Lewenhaupt (1937);
 • Martin Wilhelm Fahlcrantz (1859–1936), landssekreterare i Nyköping; vice häradshövding;[3]

BibliografiRedigera

 • De ruina chalifatus Bagdadici : dissertatio academica... Upsaliæ. 1820. Libris länk 
 • Noachs ark : Första våningen, andra våningen. Stockholm. 1825—26  [Ny omdiktad uppl.]. Stockholm. 1826. Libris länk  – Ny upplaga: Noachs ark. Stockholm. 1925–1926. Libris länk 
  • [1.] Den nya verlds-editionens första correctur-ark jemte Fan i båten såsom intelligensblad. 1825. Libris länk 
  • [2.] Den yra vildåsnan skall omskapas till menniska. Stockholm. 1826. Libris länk 
 • Ord till musiken vid academiska högtidligheterna den 14 och 15 maj 1829 : i anledning af h.k.h. hertigens af Östergöthland födelse. Uppsala. 1829. Libris länk 
 • Sånger vid aftäckningen af Linnés bildstod i Upsala d. 12 octob. 1829. Uppsala. 1829. Libris länk 
 • Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis... Upsaliæ. 1832. Libris länk 
 • Till den jubelfest, hvarmed Gustaf Adolph den stores minne firas af Upsala universitet, inbjudas vetenskapernas gynnare och vänner af Christian Er. Fahlcrantz. Upsala. 1832. Libris länk 
 • Ansgarius : bilder ur nord-apostelns lif i fjorton sånger. Upsala. 1835–1846. Libris länk 
 • Minne öfver biskopen, doktor Jesper Svedberg. Stockholm. 1835. Libris länk 
 • Sveriges skalder, tecknade i deras arbeten. Stockholm. 1840–1841. Libris länk 
 • Tal wid swenska bibelns jubelfest, hållet på Gustavianska lärosalen i Upsala d. 10 nov. 1841. Uppsala. 1841. Libris länk 
 • Oratio parentalis in memoriam ... Joh. Ol. Wallin ... in conventu synodali Arosieae habito die 14 sept. 1842. Arosiae. 1843. Libris länk 
 • Några ord om universiteters och elementarläroverks inbördes förhållande : ett votum, jemte sednare tillägg. Uppsala. 1843. Libris länk 
 • Till afhörande af de tal, hvarmed h. m. konung Oscar den förstes regeringsanträde firas af Upsala universitet inbjudas vetenskapernas gynnare och vänner af Christ. Er. Fahlcrantz, kongl. Acad. n. v. rector. Upsala. 1844. Libris länk 
 • C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet. Upsala: Wahlström. 1845–1846. Libris länk 
 • Till bivistandet af den akt, genom hvilken universitetets för det ingående academiska året valde rector skall inställas i sitt embete, inbjudas vördsamt vetenskapernas gynnare och vänner af Christ. Er. Fahlcrantz, kongl. Acad. n. v. rector. Upsala. 1845. Libris länk 
 • Evangeliska alliancen. Uppsala. 1847–1847. Libris länk 
 • [Inträdestal hållet i Svenska akademien över C.P.Hagberg den 15 januari 1844.]. [Stockholm]. 1847. Libris länk 
 • Minne öfver biskopen doktor Jesper Svedberg. Stockholm: Norstedt. 1853. Libris länk 
 • Rom förr och nu. 1–6. Västerås: Torssell. 1858–1861. Libris länk 
 • Minnesord öfver Philip Melanchton talade i Westerås Prest-sällskap den 19 April 1860. Westerås. 1860. Libris länk 
 • Fahlcrantziana : ordlekar och infall af biskop Kristian Erik Fahlcrantz / / utgifne af E-d. Stockholm: Bokförlagsbyrån. 1887. Libris länk  – Utgivare: Theodor Ekelund.

Samlade skrifterRedigera

ÖversättningarRedigera

 • Augusti, Johann Christian Wilhelm (1821). De christna dogmernas historia af d. Joh. Chr. Wilh. Augusti / efter andra uplagan öfversatt af C.E. Fahlcrantz. (=Theologiskt bibliothek,= ; H. 1. Falun. Libris länk 
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1821). Emilia Galotti : ett sorgespel i fem akter. Falun. Libris länk 
 • Schiller, Friedrich von (1821). Fiesko eller Konspirationen i Genua : ett republikanskt sorgespel. Falun. Libris länk 
 • Dräseke, Johann Heinrich Bernhard (1822). Tron, hoppet och kärleken : en handbok för unga Jesu vänner, isynnerhet för dem, som beredas till sin första nattvardsgång / öfversatt efter fjerde, mycket förbättrade, upplagan. Falun. Libris länk 
 • Lessing, Gotthold Ephraim (1822). Miss Sara Sampson : sorgespel i fem acter. Falun. Libris länk 
 • Specimina versionis Corani : quorum fasciculum primum venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Christ. Er. Fahlcrantz ... et Guilielmus Fahlcrantz Vestm. Dalecarli. Upsaliæ. 1824. Libris länk  – Med svensk och arabisk parallelltext.
 • Sibbern, Frederik Christian (1827). Menniskans andeliga natur, eller Utkast till en psychologi, för gymnasierna, i sammandrag efter Fr. Chr. Sibbern... Stockholm. Libris länk 

RedaktörskapRedigera

 • Svenska litteratur-föreningens tidning. Upsala. 1833–1838. Libris länk  – Tillsammans med P. v. Afzelius, P. D. A. Atterbom m. fl.
 • Ecclesiastik tidskrift.. Upsala: Leffler och Sebell. 1839–1842. Libris länk  – Tillsammans med A. E. Knös o. C. J. Almquist.)

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ http://www.adelsvapen.com/genealogi/Brenner_nr_1464#TAB_5
 2. ^ Bengt HildebrandChristian Erik Fahlcrantz i Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2018-03-09.
 3. ^ Fahlcrantz, släkter. i Svenskt biografiskt lexikon

Tryckta källorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Olof Kolmodin d.y.
Uppsala universitets rektor
Ht 1832
Efterträdare:
Jacob Edvard Boëthius
Företrädare:
Lars Georg Rabenius
Inspektor för Västmanlands-Dala nation
1838–1849
Efterträdare:
Johan Henrik Schröder
Företrädare:
Erik Gustaf Geijer
Uppsala universitets rektor
1844–1845
Efterträdare:
Israel Hwasser