Chopins 24 Preludier (Opus 28), är en pianosvit bestående av 24 preludier, ett i varje tonart, komponerade av Frédéric Chopin. Pianosviten publicerades ursprungligen 1839. Chopin skrev preludierna mellan 1835 och 1839, dels i Valldemossa på Mallorca, där han tillbringade vintern 1838–39 tillsammans med sin älskade, George Sand.

Preludium nr 20, C moll

Den franska upplagan tillägnades utgivaren Camille Pleyel, som hade beställt arbetet. Den tyska upplagan däremot dedicerade Chopin till Josef Christoph Kessler, en tonsättare som tio år tidigare hade tillägnat Chopin sina egna 24 preludier (Op 31). Trots att preludier vanligen beskriver ett inledande stycke är Chopins 24 preludier självständiga stycken.

PreludiernaRedigera

 1. Agitato – preludium i C dur
 2. Lento – preludium i a moll
 3. Vivace – preludium G-dur
 4. Largo – preludium e-moll
 5. Molto allegro – preludium D-dur
 6. Lento assai – preludium h-moll
 7. Andantino – preludium A-dur
 8. Molto agitato – preludium fiss-moll
 9. Largo – preludium E-dur
 10. Molto allegro – preludium ciss-moll
 11. Vivace – preludium H-dur
 12. Presto – preludium giss-moll
 13. Lento – preludium Fiss-dur
 14. Allegro – preludium ess-moll
 15. Sostenuto – preludium Dess-dur ("Regndroppspreludiet")
 16. Presto con fuoco – preludium b-moll
 17. Allegretto – preludium Aiss-dur
 18. Molto allegro – preludium f-moll
 19. Vivace – preludium Ess-dur
 20. Largo – preludium c-moll
 21. Cantabile – preludium B-dur
 22. Molto agitato – preludium g-moll
 23. Moderato – preludium F-dur
 24. Allegro appassionato – preludium d-moll