Chinampas är öar som man odlar på i sjöar eller våtmarker. De lämpar sig för intensivt jordbruk. Odlingstekniken är förekommande i Mexiko och Centralamerika. Tekniken blev utvecklad under Acatonalli Tlatoani i Xochimilco1260-talet för att svara mot det växande behovet av mat för befolkningen i Anáhuac, Mexikodalen.

Modern chinampa i Mexiko

I nuvarande Mexico City finns ungefär 25 kvadratkilometer chinampasodling där varje chinampa är 10 meter bred och mellan 100 och 200 meter lång.