Öppna huvudmenyn
Modern chinampa i Mexiko

Chinampas är öar som man odlar på i sjöar eller våtmarker. De lämpar sig för intensivt jordbruk. Odlingstekniken är förekommande i Mexiko och Centralamerika. Tekniken blev utvecklad under Acatonalli tlatoani i Xochimilco1260-talet för att svara mot det växande behovet av mat för befolkningen i Anáhuac, Mexikodalen

I nuvaranden Mexico City finns ungefär 25 kvadrakilometer chinampasoding där varje chinampa är 10m bred och mellan 100 och 200 lång.