Chester Irving Barnard, född 7 november 1886 i Malden i Massachusetts i USA, död 7 juni 1961 i New York, var en amerikansk organisationsteoretiker.

Barnard studerade ekonomi vid Harvard University, men avlade aldrig examen. Han anställdes vid statistikavdelningen vid New Jersey Bell Telephone Co. År 1927 blev han administrativ direktör i bolaget - en anställning som han innehade flera år. Vid två tillfällen utlånades han till uppgifter för delstaten New York och tjänstgjorde som State Director of the New Jersey Relief Administration. Detta gjorde det möjligt för Barnard att jämföra arbetssättet i ett väletablerat företag med en snabbt upprättad organisation som ställdes inför krävande och pressande arbetsuppgifter.

Under andra världskriget planlade och ledde Barnard United States organizations, Inc. Som utövande toppchef hade Barnard ett ständigt intresse att beskriva hur organisationsaktiviteter samstämde med de sociala och personliga relationerna mellan människor i arbetslivet.

I verket The Functions of the Executive tar Barnard sin utgångspunkt i förehållandet att individer måste samarbeta på grund av begränsade valmöjligheter och begränsningar i situationen. Samarbete är det främsta sättet att komma runt begränsningarna. Enligt honom är en formell organisation en form för samarbete av människor som fungerar medvetet, genomtänkt och målinriktat. Alla organisationer har ett mål. Kommunikationer är viktiga för att översätta mål till handling. Barnard beskriver chefens funktioner som:

 • att upprätthålla kommunikation i organisationen
 • att tillförsäkra sig nödvändiga och avgörande tjänster från individerna
 • att formulera mål och uppgifter.

Hans teori om bidrags-belöningsbalans går ut på att individen känner att det som han tar emot som belöning för sin insats står i proportion till hans bidrag åt organisationen. Organisationen i sin tur uppfattar att individens bidrag står i proportion till de belöningar som organisationen ger.

BibliografiRedigera

 • The Functions of the Executive (1938)
 • Dilemmas of Leadership in the Democratic Process (1939)
 • A Report on the International Control of Atomic Energy (1946)
 • Organization and Management (1948)
 • Organization and Management: Selected Papers (1956)
 • On the Teaching of Law in the Liberal Arts Curriculum (1956, tillsammans med Harold Joseph Berman)
 • Elementary Conditions of Business Morals (1958)
 • Conversations With Chester I. Barnard (1973, red: William B. Wolf)
 • Philosophy for Managers; Selected Papers of Chester I. Barnard (1986, Red: William B. Wolf och Haruki Iino)

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 • Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen, Organisation - att beskriva och förstå organisationer. Liber-Hermods: Malmö 1996