Charles August Teodor Lindholm, född 21 augusti 1870 i Göteborg, död 4 maj 1955 i Oscars församling i Stockholm, var en svensk arkitekt.

Charles Lindholm.

Lindholm studerade vid Chalmersska tekniska skolan och vid Konstakademien 1891–1894, fick 1894 kungliga medaljen och innehade statens resestipendium 1899–1902. Han var anställd hos Hans Hedlund i Göteborg 1894–1895, hos Isak Gustaf Clason 1895–1899 och 1902–1904 och deltog i projektet med Nordiska museet och Livrustkammaren 1904–1906. Lindholm blev arkitekt i Överintendentsämbetet 1905 och öppnade egen verksamhet i Göteborg. 1906–1912 var han rektor i Göteborg vid Slöjdföreningens skola, som han omorganiserade. Han flyttade därefter sin verksamhet till Stockholm där han skötte professuren i arkitektur vid Kungliga Akademien för de fria konsterna 1912–1916 och blev 1916 ledamot av nämnda akademi, vice professor och lärare i dekorativa skolan där till 1918. Han var arkitekt hos Telegrafstyrelsen 1921–1932 och intendent i Byggnadsstyrelsen för Kronans hus på landsorten 1919–1936.

I Göteborg ritade Lindholm Conrad Pineus Villa Darjeeling vid Viktoriagatan 17 (uppförd 1911–1912), Polisstationen vid Tredje Långgatan (fullbordad 1913), Göteborgs handelsinstitut (1914; komponerades för en annan plats än den, som senare bestämdes) samt Navigationsskolans ombyggnad (1915). Omkring 1915 uppfördes Tekniska skolan i Västerås och Fornminnesföreningens museum i Skara (1919; numera Västergötlands museum). Lindholms största verk i Stockholm och dess omgivning är Skogshögskolan jämte Statens skogsförsöksanstalt vid Frescati hage (fullbordad 1917) och Statens Provningsanstalts byggnader vid Drottning Kristinas väg 31 & 33 (1921). Han har ritat ett flertal villor i Djursholm, Saltsjöbaden, Lidingö och Lerum och deltagit i restaureringen av ett 20-tal kyrkor.

Lindholm är begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.

Bilder av några verk

redigera

Källor

redigera