Centrum för rättvisa är en svensk ideell insamlingsstiftelse som grundades 2002 av Gunnar Strömmer, Markus Uvell och Kristoffer Melinder.[1]

Ändamål redigera

Stiftelsens ändamål är att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag. Stiftelsen driver rättsfall i domstol och verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. Centrum för rättvisa tar inte betalt av sina klienter och är ombud i fall där enskildas grundläggande fri- och rättigheter anses ha kränkts, oftast med stat eller kommun som motpart.

Finansiering redigera

Centrum för rättvisa har 90-konto och står under tillsyn av Svensk insamlingskontroll.[2] Verksamhetens finansiering bygger helt på gåvor och anslag från privatpersoner och andra ideella stiftelser.

Initialt delfinansierades verksamheten av Svenskt Näringslivs stiftelse Stiftelsen Fritt Näringsliv.[3] Föreningen har i fackförbundet TCO:s tidning Arbetsvärlden karaktäriserats som en näringslivsanknuten tankesmedja och Hans Tilly, dåvarande ordförande för fackförbundet Byggnads, beskrev i ett debattinlägg 2009 Centrum för rättvisa som "en nyliberal juridisk stiftelse inom Timbro-nätverket".[4][5]

Fall i urval redigera

 • 2006 fällde Högsta domstolen Uppsala universitet för olaglig etnisk diskriminering sedan universitet öronmärkt studieplatser på juristutbildningen åt sökande med två utlandsfödda föräldrar.[6]
 • 2007 fick drygt 1 000 boende i miljonprogramområdet Östberga utanför Stockholm tillstånd att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter efter en mångårig rättslig strid i bland annat dåvarande Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) och Boverket.[7]
 • 2008 fällde regeringen den detaljplan som skulle innebära tvångsinlösning av en familjs bostadshus i Burlövs kommun till förmån för en privat lastbilsterminal. Kommunens detaljplan innebar inte några angelägna allmänna intressen, utan tillgodosåg framför allt privata aktörers kommersiella intressen.[8]
 • Centrum för rättvisa lämnade 2008 in ett klagomål om FRA-lagen till Europadomstolen.[9][uppföljning saknas]
 • 2010 fällde Svea hovrätt Sveriges lantbruksuniversitet för olaglig könsdiskriminering sedan man i vissa urvalsgrupper i praktiken stoppat kvinnor till förmån för män som sökt till veterinärutbildningen.[10]
 • 2010 underkändes Höganäs kommuns planer på att tvångsinlösa ett släkthem. Kommunen ville använda sig av en utdaterad lag om förköpsrätt och lösa in fastigheten till underpris.[11]
 • 2011 dömde Högsta domstolen ut höga skadestånd till tre småföretagare som drabbats av oacceptabla handläggningstider i dåvarande Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen). Cirka 2 000 personer hade drabbats av samma sak – efter att ha informerats om sina rättigheter av Centrum för rättvisa vände sig närmare 400 personer till Justitiekanslern och begärde skadestånd.[källa behövs]
 • Trädgårdsanläggare i Bjuv och Helsingborg tvingades betala granskningsavgifter till fackförbundet Kommunal, trots att de inte var medlemmar. 2010 stämde de därför Kommunal och arbetsgivarorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet[12]
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala tillät att en svårt sjuk patient filmades av produktionsbolaget Titan utan tillstånd från patienten. Inslaget sändes sedan i tv-serien Sjukhuset. 2012 stämde de anhöriga landstinget i Uppsala län.[13][uppföljning saknas]

Midander-Lönnstipendiet redigera

Centrum för rättvisa delar sedan 2006 årligen ut ett stipendium om 25.000 kronor till den juriststudent som författat årets bästa examensuppsats inom individuella fri- och rättigheter.[14] I samband med stipendiets utdelande hålls Midander-Lönnföreläsningen där en utvald talare behandlar ett ämne som angränsar fri- och rättigheter.

Lista över tidigare stipendiater:

 • 2007 Elisabeth Jonsson
 • 2008 Håkan Sellman
 • 2009 Anders Lagerwall, rådman
 • 2010 Linnéa Sundqvist Heim
 • 2011 Robert Hannah, riksdagsledamot
 • 2012 Erik Thilén, hovrättsfiskal
 • 2013 Andres Acevedo, advokat
 • 2014 Erik Victor Ragnå
 • 2015 Nina Knobloch Blomqvist
 • 2016 Johan Bladh
 • 2017 Sofie Liljebäck
 • 2018 Aida Babakirad
 • 2019 Ina Ferrari Bourner
 • 2020 Emanuel Björn Bergqvist
 • 2021 Rebecka Lorentzon

Se även redigera

 • Rättvis Skatteprocess – En förening som hjälper enskild i mål där Skatteverket är motpart

Källor redigera

 1. ^ ”Stiftelseförordnande”. Centrum för Rättvisa. https://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/Stiftelseforordnande-och-stadgar.pdf. Läst 27 januari 2020. 
 2. ^ ”Svensk insamlingskontroll: Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304184957/http://www.insamlingskontroll.se/organization/centrum-f%C3%B6r-r%C3%A4ttvisa-en-insamlingsstiftelse. Läst 23 december 2013. 
 3. ^ Lindström, Sverker (7 april 2010). ”Makten över samhällsidéerna: En granskning av svenska tankesmedjor”. Arena Idé.
 4. ^ ”Topplista: De är hjärnorna bakom debatten”. Arbetsvärlden. 12 februari 2019. https://www.arbetsvarlden.se/topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-debatten/. Läst 13 februari 2022. 
 5. ^ ”Ännu ett angrepp på den svenska modellen | SvD Debatt”. Svenska Dagbladet. 23 juni 2009. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/annu-ett-angrepp-pa-den-svenska-modellen. Läst 13 februari 2022. 
 6. ^ ”Högsta domstolen fällde Uppsala universitet för olaglig etnisk diskriminering”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224085909/http://centrumforrattvisa.se/blog/2007/06/16/hogsta-domstolen-fallde-uppsala-universitet-for-olaglig-etnisk-diskriminering/. Läst 23 december 2013. 
 7. ^ ”Seger för Östbergaborna efter fem år”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224102316/http://centrumforrattvisa.se/blog/2007/03/27/seger-for-ostbergaborna-efter-fem-ar/. Läst 23 december 2013. 
 8. ^ ”Jerrys och Fridas hem skulle skövlas för en lastbilsterminal”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224094505/http://centrumforrattvisa.se/blog/2008/10/01/jerrys-och-fridas-hem-skulle-skovlas-for-en-lastbilsterminal/. Läst 23 december 2013. 
 9. ^ ”Centrum för rättvisa tar FRA-lagen till Europadomstolen”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224084018/http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/. Läst 23 december 2013. 
 10. ^ ”SLU fälls för könsdiskriminering – miljonskadestånd till de 44 drabbade”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224111235/http://centrumforrattvisa.se/blog/2009/03/30/slu-falls-for-konsdiskriminering-miljonskadestand-till-de-44-drabbade/. Läst 23 december 2013. 
 11. ^ ”Barbro Lindaus hem får stanna i familjen – regeringen river upp kommunens beslut”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224135211/http://centrumforrattvisa.se/blog/2010/10/29/barbro-lindaus-hem-far-stanna-i-familjen-%E2%80%93-regeringen-river-upp-kommunens-beslut/. Läst 23 december 2013. 
 12. ^ ”De begär skadestånd – tvingades betala olagliga granskningsavgifter”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224145313/http://centrumforrattvisa.se/blog/2009/01/07/de-begar-skadestand-%e2%80%93-tvingades-betala-olagliga-granskningsavgifter/. Läst 23 december 2013. 
 13. ^ ”Landstinget tillät att svårt sjuk patient blev TV-underhållning”. Arkiverad från originalet den 7 december 2013. https://web.archive.org/web/20131207073928/http://centrumforrattvisa.se/blog/2012/03/29/anhoriga-till-patient-i-tv-serie-stammer-landsting/. Läst 23 december 2013. 
 14. ^ ”Midander-Lönnstipendiet”. Centrum för rättvisa. https://centrumforrattvisa.se/student/#midander. Läst 27 november 2020. 

Externa länkar redigera