Centrala djurförsöksetiska nämnden

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Centrala djurförsöksetiska nämnden är en central etisk nämnd till vilken beslut fattade av lokala nämnder ska kunna överklagas.[1]

Nämnden har skapats för att uppfylla kraven i EU-direktiv 2010:276[2] om skydd för försöksdjur.[3]

Nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän.

Regeringen har beslutat att utnämna ordförande och ledamöter för den Centrala djurförsöksetiska nämnden. Nämnden börjar sitt arbete den 1 januari 2013.

Hovrättslagmannen i Göta hovrätt Charlotta Riberdahl tar ordförandeklubban och kammarrättsrådet Maria Braun vid kammarrätten i Stockholm blir vice ordförande.

Till ledamöter har utsetts sakkunnige Karin Gabrielson Morton, professorn Marianne Jensen-Waern, biskopen Jan-Olof Johansson, docenten Siv Nilsson, professorn Mats Sjöquist och professorn Brun Ulfhake.

Noter redigera